Sprawność kotłów energetycznych

kocioł grzewczy

Nowoczesne kotły energetyczne to bardzo zaawansowanie i skomplikowane techniczne urządzenia. Składają się nie tylko z komory spalania, ale również układów doprowadzających powietrze i paliwo a odprowadzających spaliny z drugiej. Ważne zadanie odgrywa system usuwania odpadów z procesu spalania, popularne odpopielanie.

Przy projektowaniu kotłów niezwykle istotne jest, aby zapewnić im bezpieczną pracę, wynikającą z odpowiedniego chłodzenia rur parownika. Konsekwencją tego jest konstrukcja urządzenia, zawierająca bądź nie element zwany walczakiem. Kotły energetyczne wytwarzają ciepło w procesie spalania. Porównanie i ocena efektywności energetycznej kotłów polega na określeniu stosunku ciepła przekazanego czynnikowi w kotle do ciepła doprowadzonego do kotła. Innymi słowy, badamy jak dużo ciepła, pochodzącego ze spalania zostało przekazane krążącej w kotle wodzie, a ile poszło w tak zwaną stratę.

Najwyższą sprawność osiągają urządzenia wiem  pracujące w skojarzeniu, czyli oprócz pary na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej produkujące tez ciepłą wodę na potrzeby użytkowe mieszkańców. Ich sprawność może przekraczać nawet 90%. Dlatego ocena energetyczna kotłów powinna być dostosowana do przeznaczenia urządzenia, bo te, które pracują w elektrowniach osiągają znacząco niższe wartości.

Dla wyliczenia tych wartości pomijamy jakość węgla- liczymy po prostu całą ilość ciepła, jaką dostarczyliśmy z paliwem. Jeżeli jest stosunkowo niska nie zaburzy to wyliczeń, po prostu węgla trzeba będzie dostarczyć odpowiednio więcej.