Rusztowania budowlane

Rusztowania są nieodłącznym elementem każdej budowy. Bez nich praca na wysokości nie byłaby możliwa. Ponieważ konstrukcja może sięgać kilku pieter wzwyż, bardzo ważne jest, aby rusztowanie było zbudowane zgodnie z przepisami budowlanymi oraz przepisami BHP. Powierzenie tego zajęcia przypadkowym osobom może skończyć się tragicznie, a konsekwencje poniesie nadzór budowy.

Kurs montażysty rusztowań powinien obowiązkowo ukończyć każdy, kto rusztowaniami się zajmuje. Szkolenie daje niezbędną wiedzę, konieczną do prawidłowej budowy i eksploatacji rusztowań. Obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, kończy się egzaminem potwierdzającym zdobyte uprawnienia. Montażysta rusztowań kurs kończy zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni.

Kurs skierowany jest do osób, mających ukończone 18 lat i posiadających wykształcenie podstawowe. Nie są wymaganie wcześniejsze doświadczenia z pracy w branży budowlanej, jednak były by pomocne. Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się o niezbędnych przepisach BHP, prawidłowej eksploatacji rusztowań, ich rodzajach i budowie. Następnie, również w formie zajęć teoretycznych, przedstawiane są zasady i sposoby montażu i demontażu elementów. Po nich następują zajęcia teoretyczne, a każdy z uczestników szkolenia może własnoręcznie sprawdzić zdobyte wiadomości. Egzamin certyfikujący składa się z części teoretycznej i praktycznej, pozytywne zaliczenie każdej z nich wiąże się ze zdobyciem uprawnień.